تابلوی ستاره به همراه پکیج هدیه نام گذاری


تابلوی ستاره به همراه پکیج هدیه نام گذاری ستاره به صورت همیشگی در آرشیو ثبت آنلاین ستاره، به همراه ارسال فیزیکی تابلوی ستاره و اطلاعات درب منزل شما، مختصات ستاره و اطلاعات اون به همراه هدیه از طرف کمپانی OSR در بسته بندی شکیل به دست شما می رسد.
برای تعیین نام ستاره حتما باید از کیبورد انگلیسی استفاده کنید.

مناسبت image
مناسبت -
Visual Products Configurator option selected icon image
رنگ ستاره image
رنگ ستاره -
Visual Products Configurator option selected icon image
نام ستاره image
نام ستاره -
Visual Products Configurator option selected icon image
صورت فلکی image
صورت فلکی -
Visual Products Configurator option selected icon image
تاریخ مناسبت ستاره image
تاریخ مناسبت ستاره -
Visual Products Configurator option selected icon image