تابلوی منظومه شمسی طرح گلکسی


قابل انتخاب از میان 4 رنگبندی اختصاصی لایت استار، بلو، میدنایت و بلک. پس از مشخص کردن طرح و فریم ، درصورت لزوم کیوآرکد و متن دلخواه کوتاه خود را وارد نمایید.
توجه داشته باشید که افزودن عکس، آهنگ و فیلم و ... به کیوآرکد بعد از ثبت سفارش و از طریق رمز عبور مخصوصی که به شما داده میشود قابل بارگزاری خواهد بود.

پس زمینه image
پس زمینه -
Visual Products Configurator option selected icon image
ابعاد و فریم image
ابعاد و فریم -
Visual Products Configurator option selected icon image
ابعاد A4
ابعاد A3
کیوآرکد image
کیوآرکد -
Visual Products Configurator option selected icon image
اطلاعات ضروری
عدد نامعتبر است. حداقل: 1 حداکثر: 31
عدد نامعتبر است. حداقل: 1 حداکثر: 12
عدد نامعتبر است. حداقل: 1250 حداکثر: 2050
شمسیمیلادی
قیمت: