همکاری با مای ستاره

ما از هرگونه پیشنهادات همکاری شما هنرمندان و کارآفرینان و مدیران عزیز استقبال میکنیم.
برای ارائه توضیحات بیشتر و شیوه ی مدنظر برای همکاری با ما فرم مقابل را پر کنید، یا به سادگی از طریق شبکه های اجتماعی زیر با ما در ارتباط باشید.

فرم درخواست همکاری با مای ستاره