درصورت فراموشی یا گم کردن رمز کیوآرکد محصول خود، با استفاده از این فرم و یا استفاده از دکمه ی چت واتسآپ میتوانید برای بازیابی آن اقدام کنید.
توجه داشته باشید که برای بازیابی حتما باید از خود کیوآرکد عکس بگیرید و در این فرم و یا به ما ارسال کنید تا بتوانیم رمز جدیدی برای آن تعیین کنیم.

 

  نام شما *

  موبایل شما *

  شماره سفارش (اختیاری)

  توضیحات شما *

  ارسال عکس از کیوآرکد

   


  یا تماس مستقیم از طریق دکمه شناور تماس با ما