Telescope Tripod

برای دیدن ستارگان و سیارات از چه چیزی استفاده کنیم؟

در چند صده اخیر، با پیشرفت علم و اختراع ابزارهای جدید و متنوع مانند تلسکوپ، دیدن سیارات و پی بردن به ویژگی های آن آسان تر شده است. اما آیا می توان بدون استفاده از این ابزار و به کمک چشم غیرمصلح نیز ستارگان و سیارات را دید؟ در این مقاله همراه ما باشید تا به…