ستاره دنباله دار : گلوله های یخی کهکشانی

واقعا این دنباله درخشان که ما در آسمان شب می‌بینیم چیست؟ چرا همه ستاره‌ها دنباله دار نیستند؟ این ستاره از چه موادی تشکیل‌شده است و دلیل نور دنباله‌دار آن چیست؟! در این‌جا به همه این سوالات پاسخ……