منظومه‌ شمسی: همه چیز درمورد منظومه شمسی

همه ما می‌دانیم که سیاره‌ی زمین در کنار سیارات دیگر و مجموعه‌ای از قمرها، سیارک‌ها، خورشید و... در مجموعه‌ای به نام منظومه‌ی شمسی قرار گرفته‌است جالب است بدانید که منظومه شمسی تنها منظومه موجود در کهکشان……