چگونه میتوان ستاره شناس شد؟

در این مقاله همراه ما باشید تا به حد نسبی،آشنایی با ستاره شناسی بدست آوریم و متوجه شویم که ریشه اصلی این سوالات درمورد چیزهایی که در آسمان میبینیم……