زودیاک ساین

زودیاک ساین: صورت فلکی ماه های سال

بر اساس عقیده گذشتگان متولدین هر ماه تحت تأثیر زودیاک ساین ماه تولد خود هستند. ستاره شناسان از یونان باستان تا کنون یک مدار فرضی به نام زودیاک را در نظر گرفته‌اند که هر فرد با توجه به ماهی که در آن متولد شده، تحت تاثیر بخشی از آن زودیاک قرار……